Sociala medier och ditt privatliv – vad bör du tänka på?

Det finns många olika sätt att använda sociala medier, och det är inte alltid lätt att veta vad man ska tänka på när det gäller privata uppgifter. Här är några tips för att hjälpa dig att hantera ditt privatliv på sociala medier:

• Var försiktig med vilka uppgifter du delar. Tänk på att det finns många olika saker som andra kan använda mot dig om de får tag i dina privata uppgifter, till exempel din adress eller ditt telefonnummer.
• Kontrollera vilka inställningar du har på de olika plattformarna. Se till att endast de personer som du vill ska ha tillgång till dina uppgifter kan se dem.
• Titta regelbundet på vad andra har postat om dig. Om någon publicerar något som du inte vill ska vara offentligt, be dem ta bort det eller kontakta plattformen för att rapportera innehållet ifall det bryter mot deras regler.

Se upp för läckor av personlig information.

Det finns flera olika typer av läckor av personlig information. Det kan handla om att någon har fått tillgång till dina kontouppgifter, eller att någon har hackat in i din e-postkonto och läst dina meddelanden. Detta är bara två exempel på hur detta kan ske. Personlig information kan också läcka ut genom vad som kallas för ”databrott”. Databrott innebär att en organisation inte har lyckats hantera sina databaser på rätt sätt, och detta har resulterat i att personuppgifter läcker ut. En analys från 2018 visar att mest personuppgifter läcker ut via databrott (62%), och de flesta databrotten sker på grund av bristande informationssäkerhet (64%). Detta betyder alltså att det är viktigt för organisationer att se till att de hanterar sina databaser på ett säkert sätt, annars finns risken för stora läckor av personuppgifter.

Tänk på vem som kan se dina inlägg och bilder.

Det är viktigt att tänka på vem som kan se dina inlägg och bilder när du använder sociala medier. Om du inte är försiktig, kan vem som helst komma åt dina personliga uppgifter och bilder. Detta kan leda till problem i din privata eller professionella life.You bör bara dela information och bilder med människor du litar på och känner väl. Se till att de inställningarna på ditt konto är satta så att endast de människor som du vill ha tillgång till dem faktiskt gör det. Om du inte är säker på hur man gör detta, fråga en vuxen eller en annan person som vet mer om sociala medier för hjälp.

Var försiktig med att ladda upp känsliga filer eller dokument.

Det är viktigt att vara försiktig när man laddar upp känsliga filer eller dokument. Det finns en risk att de hamnar i fel händer och kan användas på ett skadligt sätt. Därför bör man alltid se till att endast ladda upp filer och dokument till seriösa och pålitliga sidor och tjänster. Man bör även undvika att ladda upp för mycket personlig information eller data som kan användas mot en.

Utnyttja de privata inställningarna på sociala medier för att begränsa vem som kan se vad du delar.

På sociala medier finns det en mängd olika inställningar som man kan använda sig av för att begränsa vem som kan se vad man delar. Dessa inställningar är oftast ganska smidiga att hitta och använda sig av, men det kan vara bra att ta en titt på den officiella documentationen för respektive social media-plattform innan man börjar leka runt med dem.

En av de vanligaste privata inställningarna är att begränsa vilka personer eller grupper som har tillgång till ens inlägg. På Facebook till exempel, så klickar man bara på ”Visa för”-funktionen nederst i varje inlägg och sedan väljer man hur mycket eller lite information man vill dela med de olika personerna i ens vänlistor. Det finns också möjlighet att skapa helt nya listor med specifika personer, så om det är något som bara riktar sig till en mindre krets av människor så behöver man inte göra allas vardag mer cluttrad än nödvendigt.

Andra privata inställningar inkluderar ofta huruvida andra personer får tagga dig i olika inlägg eller inte, samt om du vill ha ditt konto synligt för allmänheten eller enbart dina godkända v&aum

Undvik att skicka personliga eller känsliga meddelanden via sociala medier, det finns ingen garanti för att dessa meddelanden är säkra från hackare eller andra tredje parter

I takt med att allt fler människor använder sociala medier som ett sätt att kommunicera med varandra, finns det en ökad risk för information läckage. Detta gäller speciellt för personliga och känsliga meddelanden – det finns ingen garanti för att dessa meddelanden är såsom de skickats, eftersom det inte finns någon fullständig kontroll över hur sociala medier hanterar information. Hackare kan till exempel utnyttja brister i systemet för att ta sig in i privata meddelanden, och andra tredje parter kan ha obehörig tillgång till dessa meddelanden genom olika betalningsmetoder (för prenumerationstjänster etc.). Om du vill vara helt säker på att dina personliga och känsliga meddelanden inte hamnar i fel händer, rekommenderas det därför starkt att du undviker att skicka dem via sociala medier.