Ska man använda sitt riktiga namn när man bloggar? 4 experter ger olika råd

Det finns ingen enkel eller helt rätt svar på frågan om man ska använda sitt riktiga namn när man bloggar. Det beror på vilket syfte du har med din blogg och hur mycket av dig själv du vill dela med världen.

Experterna är dock inte helt eniga om det här ämnet. Hälften av dem anser att det är bäst att göra som de flesta andra och använda ditt riktiga namn, medan den andra hälften tycker att det finns fördelar med att vara anonym. Hör gärna deras olika argument nedan och avgör sedan själv vad som passar dig bäst!

Argument för att använda ditt riktiga namn:
1) Ditt namn ger din blogg trovärdighet och personlighet.
2) Att vara transparent visar respekt för läsarna och bygger upp ett positivt rykte för dig som person.
3) Om du redan har etablerat ett online-nettverk under ditt eget namn, kan det vara svårt (eller till och med farligt) att byta till ett pseudonym.
4) Företag och organisationer tar oftare seriöst de bloggar som står under korrekta namn, vilket kan leda till fler samarbeten i framtiden.

Argument för att vara anonym:
1) Du behöver inte dela all information om dig själv offentligt – det finns många privatpersoner som hellre håller sig bort från social media av just den anledningen.
2) Anonymitet kan ge dig mer frihet i vad du skriver, utan risken för repressalier från arbetsgivare eller bekanta (och deras familjer). 3) I en tid då all information lagras digitalt finns det alltfler hot mot personuppgifter – genom att vara anonym minskar du risken för identitetsstöld ellerelaterade brott mot din personliga integritet

Varför använda sitt riktiga namn på bloggen? 4 skäl

Detta är en fråga som jag får ofta, och det finns många olika skäl till varför man kan välja att använda sitt riktiga namn eller inte på bloggen. Jag har listat ned fyra olika skäl här nedan:
1. Det ger bloggen en professionellare look och känns mer seriöst.
2. Man kan enkelt bygga upp ett personligt brand med sitt riktiga namn, som t ex ”John Doe – expert på SEO”.
3. Om man sedan vill göra affärer av sin blogg (som t ex att sälja produkter eller tjänster), är det mycket lättare om potentiella kunder vet vem de handlar av – d v s dig med ditt riktiga namn.
4. Med tanke på all digitalisering och social media idag, är det oftast bättre att vara transparent och visa vem man verkligen är, istället för att gömma sig bakom en pseudonym/alias online.

Nackdelar med att inte använda sitt riktiga namn 3 stycken

Det finns flera olika skäl till varför man inte ska använda sitt riktiga namn på internet. För det första kan det vara farligt, eftersom det gör det enklare för personer med illvilliga avsikter att hitta och kontakta dig. Dessutom är det lättare för andra människor att tro på något som du säger om du använder ditt riktiga namn, och detsamma gäller för bedrägerier – personer är mer benägna att trilla för dem om de ser ditt riktiga namn. Slutligen kan användning av ditt riktiga namn ge upphov till problem i privatlivet, exempelvis om du skriver kommentarer som inte alla i din familj/på jobbet/etc. skulle uppskatta.

Fördelar med att inte använda sitt riktiga namn 5 stycken

Anonymitet är ett mångsidigt och komplext begrepp. Inom olika områden av livet, såsom politik, medicin och journalistik finns det skäl till att inte alltid använda sitt riktiga namn. Detta för att skydda personer som annars kanske skulle lida negativa konsekvenser av att stå i rampljuset. På internet har anonymiteten en helt annan betydelse. Jag tänkte ge fem exempel på fördelar med att inte använda sitt riktiga namn online.

1) Man kan vara sig själv utan dömande blickar från andra. När man delar tankar och åsikter online under ett alias är det lättare att vara öppen och ärlig, utan hänsyn till vad andra tycker eller tänker. Man behöver inte bekymra sig för hur andra reagerar på det man delar, vilket ger en frihet som inte alltid finns IRL.
2) Det gynnar den demokratiska processen genom att fler personer vågar delta i debatter om kontroversiella frågor, när de vet att deras identitet inte kommer att avslöjas mot deras vilja. Exempelvis kan personer som riskerar repressalier från myndigheter delta i diskussioner om politiska frågor på ett sätt som de annars inte skulle vaga, vilket gynnar helheten av samhällets demokratiska process .
3) Anonymitet kan bidra till ökat handlingsutrymme för enskilda individer – beroende på situationen – genom minskade sociala sanktioner (dvs ”fear of missing out” eller FOMO). Om ens identitet inte redan är etablerad inom en given social grupp finns det mindre risk för negativa sociala sanktioner (exkludering ur gruppen) om man agerar anonymt jfr med situatio dvs ifall man hadde agera IRL med fullständig identifierbarhet..
4) Anonymitetsbedrar hot mot offentliga figurers integritet (och privatliv), samhinnor snabbare mobiliseras runtomkring problematiseringarna istf ”hatobjekten” tar emot hoten direkt 5) Avslutningsvis; anonymitetsbedrar trakasserier/mobbing – den drabbade behöver isf intea ta emot hat direkt

Bloggar man bäst under pseudonym eller med sitt riktiga namn? Experterna delar ut olika tips!

Bloggar man bäst under pseudonym eller med sitt riktiga namn? Experterna delar ut olika tips!

En av de stora frågorna inom bloggandet är om man ska blogga med sitt riktiga namn eller inte. Det finns experter som hävdar att det enklaste och mest effektiva sättet att blogga på är att använda ett pseudonym, medan andra menar att det endast gör bloggingen mer komplicerad. Här följer några olika tips från experter på området:

1. Vad har ditt syfte med bloggandet för betydelse? Om du bara vill ha roligt och skriva av dig, spelar det mindre roll om du använder ditt riktiga namn eller inte. Men om du vill bygga upp ett varumärke kring din blogg, kan det vara bra att titta på möjligheten till att använda ditt riktiga namn. Detta gör det dock lite svårare för dig i fortsättningen, ifall du vill byta identitet – dvs. flytta din blogg till en annan plattform under samma alias – vilket vi talade om i punkt 2.
2. Hur mycket information vill du dela med dig av? Ju mer information (och personliga uppgifter) som finns kopplat till ditt pseudonynm, desto svårare blir det senare i livet – oavsett hur ”sig” denne personen verkar vara – ifall man sedan exempelvis bestämmer sig för att flytta sin bloggverksamhet till en annan plattform (eller vuxna domener). Som ni vet är internet ofta evighetsminnet och allting som postas online kan aldrig raderas helt (vi talade ju tidigare idag i punkten 1). En grey hat-strategi would be to only use your real name on one platform/domain as a way to keep some control over how and where your personal information is being used and shared across the webisphere
3

Så hanterar du kommentarer och hatmail om du bloggar under ditt riktiga namn

En av fördelarna med att blogga under sitt riktiga namn är att man har möjlighet att kommunicera direkt med läsarna. Detta ger dock också upphov till en del problem, främst i form av hat- och negativ feedback. Hur ska man hantera detta på bästa sätt?

Det finns ingen one size fits all-lösning på detta problem, utan det beror helt på hur du själv väljer att hantera kommentarer och hatmail. Ett tips är att inte ta allt för personligt – titta istället på det som ett tecken på engagemang från läsaren. Se det som en chans att diskutera och argumentera för dina idéer, istället för som ett hot mot dig personligen.

Of course, there will always be trolls and abusive commenters who are simply out to cause trouble. In these cases, it’s often best to just ignore them or delete their comments outright. Don’t engage in a back-and-forth battle – it’s not worth your time or energy.

Remember that at the end of the day, you’re blogging for yourself and nobody else. As long as you stay true to your own voice and message, the negative feedback will eventually fade into the background noise.