Hur du använder färg i digital design

Färg är en av de viktigaste aspekterna av digital design, och det finns många olika sätt att använda färg för att skapa olika effekter. Det finns många verktyg som du kan använda för att hantera färg i ditt arbete, och det är viktigt att du lär dig hur du ska använda dem på ett effektivt sätt. Här är några tips om hur du kan använda färg i digital design:

-Använd starka och kontrastrika färger för att skapa intresse och energi. Detta fungerar speciellt bra om du vill skapa en affisch eller ett banner.

-Använd mildare och mer diskreta toner om du vill skapa en lugnare atmosfär. Detta passar b

Färgscheman

I alla färgscheman används tre grundfärger: primärfärgen, sekundärfärgen och tertiärfärgen. Dessa tre färger kombineras sedan på olika sätt för att skapa ett fargsprakande spektrum av nyanser. För att enkelt kunna hitta de olika förhållandena mellan dessa tre grundfärger har man uppfunnit olika typer av cirklar, som alla har samma centrum men olika storlekar. De flesta cirklarna innehåller åtta nyanser av varje färg, medan andra bara innehåller sex.

Flerfaldiga primärer – Två eller flera av de primära färgerna blandas i lika stora mængder (t ex 50% gul och 50% blaa) och placeras mitt emot varandra på cirkeln, vilket ger upphov till en sekundær farg (grön). Sekundæra cirklar innehåller alltsaa tvÃ¥ eller flera sekundæra uförljusade nyanser.

Enfaldig primärcirkel – Här blandas den ena primärfärgen med den andra i lika stora mängder och placeras mot varandra på cirkeln (50% gul och 50% blaa), vilket ger upphov till en sekundärfärg (grön). Sekundæ;-cirklar innehÃ¥ller allts㯠tvÃÂ¥ eller flera sekundæra oförljusade nyanser.

Terti?rcirkel – H?r blandas terti?rf?rgerna med varandra i lika stora m?ngder och placeras mot varandra p? cirkeln, vilket ger upphov till ytterligare terti?rnader. Terti?rcirklar inneh?: tre eller flera terti?rnader som även kallas ackord. Ackorden är indelade i fem huvudgrupper: rimmande ackord, komplementackord, split-complementackord, triadiskt ackord samt tetradiskt ackord.
Skalor och tonarter РI musikalisk teori anger skalan hur intervallet mellan tv̴ toner skall ljuda tillsammans vid melodispel.
C-dur = c-d-e-f-g-a-b
Grundtonen c anger b\’arningsstonen G dur.
Detta system bygger pð 8 durtonarter:
C Dur = C E G
D Dur = D Fis A
E Dur = E Gis B
F Dur = F A C
G Dur = G H D
A Dur = A cis E
H Dur= H cis Fis

Kontrast och proportioner

Kontrast och proportioner är två av de viktigaste aspekterna av komposition i fotografi. De flesta fotografer använder sig av en eller båda av dessa tekniker när de skapar sina verk. Kontrast innebär att man använder olika ljusstyrkor och/eller färgtoner mot varandra i en bild för att skapa intresse, djup och dimension. Proportioner innebär att man använder storleken på olika objekt i relation till varandra för att skapa balans och harmoni.

Ljusstyrka och färgdjup

Ljusstyrka är en mätning av hur ljust ett föremål är. Det kan mätas i enheter som lux eller candela. Färgdjup är en mätning av hur mycket färg ett föremål innehåller. Det kan mätas i enheter som CMYK eller RGB.

Bakgrundsfärger och textfärger

Vissa bakgrundsfärger och textfärger passar inte ihop. Det kan vara svårt att läsa en text som är skriven på en mörk bakgrund med ljus text eller tvärtom. Detta gäller s especially om det finns mycket text. För att förbättra läsbarheten av din text, se till att du väljer kontrastrikt par av dessa färger. Exempelvis, vit text på en mörk blå bakgrund är mycket lättare att läsa än mörktext på en vit bakgrund.

Animeringar och interaktiva element

Animeringar och interaktiva element är komponenter som används för att skapa en mer intressant, lättanvänd och innehållsrik webbsida. Animeringar gör det möjligt för objekt att röra sig på ett realistiskt sätt och ger dem liv, medan interaktion tillåter användare att direkt påverka hur sidan ser ut eller fungerar.

Bland de olika typerna av animeringar som finns tillgängliga finns 2D- och 3D-animationer, flash-animationer och Java-applets. Dessa kan alla användas för att skapa snygga effekter som gör webbsidor mer levande. Interaktionsmöjligheterna är ofta begränsade till formulärfunktioner, men det finns nya tekniker under utveckling som gör det möjligt för användare att manipulera objekten på en sida i realtid.