7 vanliga misstag som designers gör vid trycksakerdesign

1. Att inte komma ihåg att ta hänsyn till färgernas övertoning på olika underlag. Trycksaker blir ofta tryckta på olika typer av papper och därför kan det vara bra att testa hur färgerna ser ut på olika underlag innan man bestämmer sig för ett slutligt design.

2. Att använda en orimligt stor textstorlek i relation till andra element i layouten. Detta gör det svårt för läsaren att uppfatta den information som finns med i texten och kan leda till onödig trötthet vid läsningen.

3. Utelämnande av viktig information eller användning av ontydlig typografi som gör informationen svårläst och obegriplig. Detta är ett vanligt misstag bland nybörjare inom design området, men det är mycket viktigt att satsa på en begriplig layout med klara budskap från början till slut .
4. Fokusering på estetiken framför användbarheten och funktionen hos trycksaken ger ofta resultatet motsatt effekt mot den man vill uppnå – dels blir produkten mindre anvendbar, dels ser den inte alltid lika snygg ut i verkliga livet som man hade tänkt sig från början..
5. Undvik overkill av effekter och 3D-element – detta distraherar oftast mer än det bidrar positivit med ngt, speciellth visuell information skall vara ”rent” och luftig för optimal uppfattning/upplevelse .
6 .Överskott av element (text, bilder) ger ofta en rörig helhetsintryck istlletf for ren och elegant look . Man skall undvika ”clutter” samti dig selektiv it sin placering av material – t ex relevant vs irrelevant bildinformation 7 .Ignorering utav standarder inom branschen (exempelvis A4-format) leder oftast bar endast ti ll frustration hos kundens slutanvãndare -och dessutom extra jobb/extra kostander fo rtryckeriet

Designers lägger för mycket vikt på estetiska aspekter och försummar funktionella detaljer.

Designers lägger för mycket vikt på estetiska aspekter och försummar funktionella detaljer. Detta resulterar ofta i produkter som är snygga att titta på, men inte alltid praktiska och användarvänliga. Funktionella detaljer är ofta avgörande för hur bra en produkt fungerar i verkligheten, och det är därför viktigt att inte försumma dem vid designprocessen.

Designers använder ofta onödiga grafiska element som tar upp onödigt mycket utrymme och blir svårlästa.

Designers ofta använder onödiga grafiska element som tar upp onödigt mycket utrymme och blir svårlästa. Detta är en stor irritation för många läsare, eftersom det gör texten svårare att ta in. En av de stora orsakerna till detta problem är att designers ibland inte tar hänsyn till hur deras design kommer att påverka användbarheten och läsbarheten av texten.

Färgvalen är ofta felaktiga och kan leda till att trycksaken inte går att läsa eller ser professionell ut.

Färgvalen är ofta felaktiga och kan leda till att trycksaken inte går att läsa eller ser professionell ut. Detta beror på olika faktorer som hur vi väljer färger, vilket tryckeri vi använder oss av samt papperstypen. Generellt sett så finns det tre huvudsakliga typer av färgval – PMS-färger, CMYK-färger och RGB-färger.

Trycksaker för olika mediekanaler bördesignas olika, t ex print vs webb, men designers gör ofta samma design för alla kanaler utan att anpassa sig till de olika formaten.

Det finns många olika trycksaker för olika mediekanaler, t ex print vs webb. Designers gör ofta samma design för alla kanaler utan att anpassa sig till de olika formaten. Detta är ett stort misstag, eftersom det finns många olika sätt att anpassa sig till de olika formaten. Print och webbdesign är två helt skilda världar, och det går inte att bara ta en design från print och lägga den på webben. Man måste anpassa sig till de olika formaten för att man ska lyckas med sin design.

Designers tar inte hänsyn till produktionskostnaderna när de skapar sina designs och väljer dyrbara material eller tryckmetoder som ökar kostnaderna dramatiskt för kunden.

Designers tar inte hänsyn till produktionskostnaderna när de skapar sina designs och väljer dyrbara material eller tryckmetoder som ökar kostnaderna dramatiskt för kunden. Detta kan leda till att produkten blir onödigt dyr och svår att tillverka, vilket i slutändan bara gynnar designern och inte kunden.